Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 86 10 63 01

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Aspen

  

 

 

Hvad er alkylatbenzin?

 

HVOR STAMMER ORDET ALKYLAT FRA?

Benævnelsen kommer af ordet alkylering, som er navnet på den proces, der anvendes til at fremstille råvaren.

FRA GAS TIL VÆSKE

Alkyleringsporcessen

Alkyleringsprocessen foregår på olieraffinaderier ved, at den overskydende gas fra råoliedestillationen og fra krakningsanlæggene blandes sammen, så resultatet bliver en alkylatvæske. Denne væske er det reneste petroleumsprodukt, man kan fremstille.

Alkylatet blandes derefter med en del andre komponenter, og vi har nu et færdigt produkt, klar til brug i de fleste småmotorer.

BEDRE FOR DIN SUNDHED, MOTOREN OG VORES MILJØ

Når du kører på Aspen alkylatbenzin, slipper du næsten helt for farlige stoffer som benzen og aromater, stoffer, der kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer. Motoren trives også bedre, bl.a. holdes tændrørene og forbrændingskammeret renere. Benzinen kan holde til at blive gemt, og selv efter lange stilstandsperioder starter din motor uden problemer, hvis tanken har været fyldt med Aspen alkylatbenzin. De miljømæssige fordele er mange, bl.a. bliver dannelsen af jordnær ozon (=smog) mere end halveret.

BEDSTE UDNYTTELSE

Små motorer er ofte ukomplicerede og er teknisk set enkle motorer med dårlig forbrænding. Det betyder, at en stor del af brændstoffet forlader forbrændingskammeret uden at være blevet forbrændt. Det har igen negative følger for naturen og for dig som bruger.

FØLGENDE KAN MED FORDEL KØRE PÅ ASPEN ALKYLATBENZIN:

Plæneklippere, græstrimmere, sneslynger, jordfræsere, påhængsmotorer, motorsave, buskryddere, hækkeklippere, knallerter, generatorer og motorcykler.

MED ELLER UDEN OLIE

Der findes to hovedvarianter af vores benzin, Aspen 2 og Aspen 4.

Aspen 2 er en færdigblandet benzin med 2 % helsyntetisk totaktsolie. Aspen 2 bruges til alle totaktsmotorer undtagen påhængsmotorer, der kræver iblanding af en særlig olie til påhængsmotorer. Aspen 4 er ublandet og bruges i firetaktsmotorer og totaktsmotorer med separat smøring.